Katedra železničnej dopravy Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Get Adobe Flash player

Plagt katedra


Stretnutie so spoločnosťami z oblasti železničnej dopravy

Dňa 12.4.2017 od 9:00 sa v priestoroch Paľovej búdy pri Žilinskej univezite uskutoční stretnutie so spoločnosťami v sektore železničnej dopravy a výskumu. Bude to jedinečná príležitosť končiacich študentov v budúcom roku pre výber svojich záverečných prác, prípadne pre výber a absolvovanie študiných stáží v týchto spoločnostiach.


bez barier


Vážení stredoškoláci a záujemcovia o bakalárske a inžinierske štúdium!

Clipboard01Príďte študovať k nám železničnú dopravu akreditovaný študijný program „železničná doprava“ – v bakalárskom a inžinierskom štúdiu, v dennej i externej forme.

Dostanete komplexné vzdelanie v prevádzke a ekonomike železničnej dopravy, pričom popri dopravných a prepravných disciplínach tvoria predmety manažmentu a ekonomiky tretinu.
Z praxe stúpa dopyt po našich absolventoch vvo funkciách dopravných autorít a v železničných podnikoch štátnych i súkromných v rámci EÚ.
Nemáme nezamestnaných absolventov, pričom v odbore alebo príbuznom odbore pracujú dve tretiny absolventov!
Prihlášky prijímame do 30.4.2017!
Dňa 17.2.2017 sa na našej Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline uskutoční deň otvorených dverí. Po spoločnej prezentácii v miestnosti NG01 so začiatkom o 10.00 h Vás radi uvítame v priestoroch Dopravného laboratória Katedry železničnej dopravy, kde sa budete môcť osobne presvedčiť o výhodách štúdia v študijnom programe „železničná doprava“.
Tešíme sa na vás!
Kolektív pedagógov Katedry železničnej dopravy

Pozri tiež leták.
Podrobné informácie o prijímacom konaní sú na stránke fakulty.


Dotazník uplatnenia absolvetnov v praxi

Vážení absolvetni inžinierského štúdia v odbore železničná doprava. Aj touto formou Vás chceme poprosiť o vyplnenie dotazníka o uplatnení absolventov v praxi. Preto prosím vyplňte tento dotazník.


Projekt AZU.

AZU

Základné informácie o projekte získate TU. Rovnako bližšie informácie poskytne Lenka Černá (Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.)


Aktuality našej katedry nájdete aj na oficiálnom profile Katedry železničnej dopravy na Facebooku.

https://www.facebook.com/KatedraZeleznicnejDopravy