Katedra železničnej dopravy Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Get Adobe Flash player

bez barier


Prihlasovanie do kurzov ŽSR (OS 15 a OS 19)

Dávame do pozornosti všetkým záujemcom, že prihlasovanie do kurzu pre získanie odbornej spôsobilosti OS15 a následne OS 19 - Veľká dopravná, je možné do konca týždňa (do piatku 17.03.2017). Záujemcovia sa môžu prihlásiť na mailovej adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. a Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.


Výberové prednášky

pozvnka Scheidt Bachmann Slovakiapodnikanie v doprave4


Vážení stredoškoláci a záujemcovia o bakalárske a inžinierske štúdium!

Clipboard01Príďte študovať k nám železničnú dopravu akreditovaný študijný program „železničná doprava“ – v bakalárskom a inžinierskom štúdiu, v dennej i externej forme.

Dostanete komplexné vzdelanie v prevádzke a ekonomike železničnej dopravy, pričom popri dopravných a prepravných disciplínach tvoria predmety manažmentu a ekonomiky tretinu.
Z praxe stúpa dopyt po našich absolventoch vvo funkciách dopravných autorít a v železničných podnikoch štátnych i súkromných v rámci EÚ.
Nemáme nezamestnaných absolventov, pričom v odbore alebo príbuznom odbore pracujú dve tretiny absolventov!
Prihlášky prijímame do 30.4.2017!
Dňa 17.2.2017 sa na našej Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline uskutoční deň otvorených dverí. Po spoločnej prezentácii v miestnosti NG01 so začiatkom o 10.00 h Vás radi uvítame v priestoroch Dopravného laboratória Katedry železničnej dopravy, kde sa budete môcť osobne presvedčiť o výhodách štúdia v študijnom programe „železničná doprava“.
Tešíme sa na vás!
Kolektív pedagógov Katedry železničnej dopravy

Pozri tiež leták.
Podrobné informácie o prijímacom konaní sú na stránke fakulty.


Dotazník uplatnenia absolvetnov v praxi

Vážení absolvetni inžinierského štúdia v odbore železničná doprava. Aj touto formou Vás chceme poprosiť o vyplnenie dotazníka o uplatnení absolventov v praxi. Preto prosím vyplňte tento dotazník.


Záverečné práce pre akademický rok 2016/2017

V sekcii Záverečné práce bol aktualizovaný zoznam vypísaných záverečných prác pre aktuálny akademický rok. Študent, ktorý si do 7.10.2016 sám nevyberie záverečnú prácu a tá nebude nahlásena vedúcim práce Ing. Mašekovi, záverečná práca mu bude pridelená!


Projekt AZU.

AZU

Základné informácie o projekte získate TU. Rovnako bližšie informácie poskytne Lenka Černá (Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.)


Aktuality našej katedry nájdete aj na oficiálnom profile Katedry železničnej dopravy na Facebooku.

https://www.facebook.com/KatedraZeleznicnejDopravy