Katedra železničnej dopravy Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Get Adobe Flash player

Informačná prezentácia katedry a jej zamestnancov

V prílohe si môžete pozrieť aktuálnu prezentáciu Katedry železničnej dopravy a jej zamestnancov.

 


Vírus v počítačoch a na USB kľúčoch!

Vzhľadom na nárast šírenia vírusu "MSShell32" na učebniach, ktorý sa šíri prostredníctvom USB kľúčov, je spracovaná informácia a návod na zistenie či je vírus aktívny na PC a či sú na USB kľúči súbory obsahujúce tento vírus.

Návod obsahuje aj postup, ako vírus odstrániť.

Návod: https://uschovna.uniza.sk/index.php/s/hjgSNL2wP7Qs3Jq

K dispozícii sú dva skripty, ktoré

  • Skript ukončí spustený vírus, odstráni záznamy z registrov, a zmaže virus z PC.- remove_msshell32.cmd
  • Skript zabezpečí obnovenie pôvodných adresárov do viditeľného stavu a zmazanie vírusu z USB kľúča. Ako parameter je potrebné zadať cestu k USB zariadeniu (napr. remove_msshell32_usbkey.cmd f) .- remove_msshell32_usbkey.cmd

K stiahnutiu na: https://uschovna.uniza.sk/index.php/s/GbmPQR2I3nZpc0m

Vírus može mať viacej variantov. Ak sa snimi stretnete, prosím, pošlite informáciu na:

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.


Ponuka stáží na VVÚŽ

V rámci spolupráce so ŽSR je pre študentov II. stupňa možnosť absolvovať stáže na Výskumnom a vývojovom ústave železníc. Bližšie informácie v letáku


Stretnutie so spoločnosťami z oblasti železničnej dopravy

Dňa 12.4.2017 od 9:00 sa v priestoroch Paľovej búdy pri Žilinskej univezite uskutoční stretnutie so spoločnosťami v sektore železničnej dopravy a výskumu. Bude to jedinečná príležitosť končiacich študentov v budúcom roku pre výber svojich záverečných prác, prípadne pre výber a absolvovanie študiných stáží v týchto spoločnostiach.


bez barier


Vážení stredoškoláci a záujemcovia o bakalárske a inžinierske štúdium!

Clipboard01Príďte študovať k nám železničnú dopravu akreditovaný študijný program „železničná doprava“ – v bakalárskom a inžinierskom štúdiu, v dennej i externej forme.

Dostanete komplexné vzdelanie v prevádzke a ekonomike železničnej dopravy, pričom popri dopravných a prepravných disciplínach tvoria predmety manažmentu a ekonomiky tretinu.
Z praxe stúpa dopyt po našich absolventoch vvo funkciách dopravných autorít a v železničných podnikoch štátnych i súkromných v rámci EÚ.
Nemáme nezamestnaných absolventov, pričom v odbore alebo príbuznom odbore pracujú dve tretiny absolventov!
Prihlášky prijímame do 30.4.2017!
Dňa 17.2.2017 sa na našej Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline uskutoční deň otvorených dverí. Po spoločnej prezentácii v miestnosti NG01 so začiatkom o 10.00 h Vás radi uvítame v priestoroch Dopravného laboratória Katedry železničnej dopravy, kde sa budete môcť osobne presvedčiť o výhodách štúdia v študijnom programe „železničná doprava“.
Tešíme sa na vás!
Kolektív pedagógov Katedry železničnej dopravy

Pozri tiež leták.
Podrobné informácie o prijímacom konaní sú na stránke fakulty.


Dotazník uplatnenia absolvetnov v praxi

Vážení absolvetni inžinierského štúdia v odbore železničná doprava. Aj touto formou Vás chceme poprosiť o vyplnenie dotazníka o uplatnení absolventov v praxi. Preto prosím vyplňte tento dotazník.


Projekt AZU.

AZU

Základné informácie o projekte získate TU. Rovnako bližšie informácie poskytne Lenka Černá (Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.)


Aktuality našej katedry nájdete aj na oficiálnom profile Katedry železničnej dopravy na Facebooku.

https://www.facebook.com/KatedraZeleznicnejDopravy