Katedra železničnej dopravy Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Get Adobe Flash player

Katedra železničnej dopravy, resp. študijný program železničná doprava, funguje v rôznych podobách už od samotného vzniku univerzity v roku 1953, teda presne 60 rokov.

V roku 1960 bola Vysoká škola dopravná s tromi fakultami presídlená z Prahy do Žiliny. Po presťahovaní do Žiliny mala Vysoká škola dopravná Fakultu prevádzky a ekonomiky dopravy, Fakultu strojnícku a elektrotechnickú a Vojenskú fakultu.

Katedra mala počas svojej existencie rôzne názvy (Katedra organizácie vlakovej dopravy, Katedra železničnej dopravy a prepravy), prešla viacerými organizačnými a štrukturálnymi zmenami, avšak jej pôvodná profilácia sa zachovala až dosiaľ.

Vo funkcii vedúceho katedry od jej založenia pôsobili:

 • prof. Dr. Josef Starý,
 • prof. Ing. Jaroslav Racek,
 • prof. JUDR. Alexander Petrovský,
 • doc. Ing. Bedřich Bureš,
 • doc. Ing. Henrich Klečka, CSc.,
 • doc. Ing. Jan Daněk, CSc.,
 • doc. Ing. Jaroslav Vonka, CSc.,
 • doc. Ing. František Flodr, CSc.,
 • prof. Ing. Vojtech Petro, CSc.,
 • doc. Ing. Eva Adamicová, CSc.,
 • prof. Ing. Karel Voleský, CSc.,
 • doc. Ing. Milan Kováč, PhD.,
 • prof. Ing. Jozef Majerčák, PhD.

Po presťahovaní katedry z centra Žiliny do nových priestorov v areáli na Veľkom Diele bolo v roku 1994 uvedené do prevádzky nové špecializované dopravné laboratórium.

V roku 1996 sa zmenil názov Vysokej školy dopravy a spojov na Žilinskú univerzitu v Žiline. Katedra železničnej dopravy je v súčasnosti stabilnou súčasťou Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov.