Katedra železničnej dopravy Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Get Adobe Flash player

Pedagogickí zamestnanci vypísali konzultačné hodiny v letnom semestri akademického roka 2017/18 nasledujúco:

Pedagóg Konzultačné hodiny Miestnosť
prof. Ing. Jozef Majerčák, PhD. pondelok 10:00 - 12:00 BF 427
doc. Ing. Vladimír Klapita, PhD. utorok 09:00 - 11:00 BF 418
doc. Ing. Jozef Gašparík, PhD. streda 14:00 - 16:00 BF 423
doc. Ing. Anna Dolinayová, PhD. streda 09:00 - 11:00 BF 419
doc. Ing. Bibiána Buková, PhD. utorok 09:00 - 11:00 BF434
doc. Ing. Martin Kendra, PhD. piatok 08:00 - 09:50 BF 089
doc. Ing. Eva Nedeliaková, PhD. streda 09:00 - 11:00 BF 422
Ing. Danka Harmanová, PhD. štvrtok 09:00 - 11:00 BF 424
Ing. Lenka Černá, PhD. streda 10:00 - 12:00 BF 424
Ing. Juraj Čamaj, PhD. utorok 07:00 - 09:00 BF 420
doc. Ing. Jaroslav Mašek, PhD. piatok 09:00 - 11:00 BF 420
Ing. Pavol Meško, PhD. štvrtok 09:00 - 11:00 BF 437
Ing. Vladislav Zitrický PhD. utorok 9:00 - 11:00 BF 437
Ing. Eva Brumerčíková, PhD. utorok 9:00 - 11:00 BF 437