Katedra železničnej dopravy Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Get Adobe Flash player

Zamestnanci katedry v rámci publikačnej činnosti neustále obnovujú a dopĺňajú študijnú literatúru. Je dostupná v predajni študijnej literatúry vydavateľstva EDIS, umiestnenej v hlavnej budove ŽU. Jednotlivé ceny a okamžitú dostupnosť konkrétnych titulov v predajni je potrebné si overiť na stránke vydavateľstva EDIS.