Katedra železničnej dopravy Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Get Adobe Flash player

Študijný program železničná doprava poskytuje popri teoretických vedomostiach i praktické návyky a skúsenosti s informačnými systémami a riadením dopravnej prevádzky. Katedra železničnej dopravy prevádzkuje samostatnú počítačovú učebňu – laboratórium výpočtovej techniky, v ktorej sa zabezpečuje výskum a vývoj multimediálnych aplikácií a simulačných programov na podporu riadenia dopravných a prepravných procesov. Učebňa je vybavená programovým vybavením používaným v doprave a zasielateľstve:

  • ERIC Desktop (European Rail Information Centre) – modulárny a priebežne aktualizovaný systém informácií zo železničnej nákladnej prepravy od firmy Jerid,
  • RailMap – Prvá železničná mapa Európy od firmy Jerid, ktorá obsahuje okrem iného informácie o železničných staniciach, schematické trasy prepravy s možnosťou napojenia na systémy železníc pre sledovanie pohybu vozňov a na systémy GPS/GSM.
  • Villon Didactic – simulačný softvér umožňujúci riešiť problematiku navrhovania technologických procesov vo vlakotvornej stanici pri rozraďovaní, zhromažďovaní a zostave súprav vlakov,
  • BYRON – simulačný systém
  • ZONA – Zostava nákresného cestovného poriadku výpočtovou technikou – umožňuje konštrukciu grafikonu vlakovej dopravy vrátane riešenia dynamiky jazdy vlaku (stanovenie jazdných časov) a výstupom sú pomôcky grafikonu vlakovej dopravy.
  • EDD – elektronický dopravný denník – slúži ako elektronická dokumentácia pri riadení železničnej dopravy. Tento systém je nainštalovaný v jednotlivých staniciach dopravného laboratória.

Pripravuje sa obstaranie ďalších softvérov, najmä simulačných, ako napríklad OpenTrack pre tvorbu grafikonu vlakovej dopravy, simuláciu dopravy a analýzu kapacity železničnej infraštruktúry.