Adresár

Meno E-mail Miestnosť Telefón
Achimská, Anna
Sekretárka vedúceho katedry (Katedra železničnej dopravy)
anna.achimska@fpedas.uniza.sk BF428 +421/41/513 34 01
Brumerčíková, Eva, doc. Ing., PhD. eva.brumercikova@fpedas.uniza.sk BF437 +421/41/513 34 35
Buková, Bibiána, doc. Ing., PhD. bibiana.bukova@fpedas.uniza.sk BF434 +421/41/513 34 36
Bulková, Zdenka, Ing., PhD. zdenka.bulkova@fpedas.uniza.sk BF424 +421/41/513 34 11
Čamaj, Juraj, doc. Ing., PhD. juraj.camaj@fpedas.uniza.sk BF420 +421/41/513 34 23
Čarný, Štefan, Ing.
Doktorand (Katedra železničnej dopravy)
stefan.carny@fpedas.uniza.sk BF091 +421/41/513 34 34
Černá, Lenka, Ing., PhD. lenka.cerna@fpedas.uniza.sk - +421/41/513 34 07
Dedík, Milan, Ing., PhD. milan.dedik@fpedas.uniza.sk BF437 +421/41/513 34 13
Diduryk, Valeriia, Ing.
Doktorand (Katedra železničnej dopravy)
valeriia.diduryk@stud.uniza.sk BF091 +421/41/513 34 34
Dolinayová, Anna, prof. Ing., PhD.
Zástupca vedúceho katedry (Katedra železničnej dopravy)
Vedúci oddelenia (Oddelenie prepravy a ekonomiky - Katedra železničnej dopravy)
anna.dolinayova@fpedas.uniza.sk BF419 +421/41/513 34 24
Dömény, Igor, Ing.
Doktorand (Katedra železničnej dopravy)
igor.domeny@stud.uniza.sk BF091 +421/41/513 34 34
Gašparík, Jozef, prof. Ing., PhD.
Prodekan pre vedu a výskum (Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov)
jozef.gasparik@fpedas.uniza.sk BF423 +421/41/513 34 30
Kendra, Martin, doc. Ing., PhD.
Vedúci katedry (Katedra železničnej dopravy)
martin.kendra@fpedas.uniza.sk BF427 +421/41/513 34 00
Klapita, Vladimír, doc. Ing., PhD. vladimir.klapita@fpedas.uniza.sk BF418 +421/41/513 34 04
Klimková, Jana, Ing., PhD. jana.klimkova@fpedas.uniza.sk BF425 +421/41/513 34 25
Majerčák, Jozef, prof. Ing., PhD. jozef.majercak@fpedas.uniza.sk BF421 +421/41/513 34 10
Mašek, Jaroslav, doc. Ing., PhD. jaroslav.masek@fpedas.uniza.sk BF420 +421/41/513 34 19
Meško, Pavol, Ing., PhD. pavol.mesko@fpedas.uniza.sk BF437 +421/41/513 34 33
Nedeliaková, Eva, doc. Ing., PhD.
Manažér kvality (Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov)
eva.nedeliakova@fpedas.uniza.sk BF422 +421/41/513 34 09
Pečený, Lumír, Ing., PhD. lumir.peceny@fpedas.uniza.sk BF090 +421/41/513 34 28
Šperka, Adrián, Ing.
Doktorand (Katedra železničnej dopravy)
adrian.sperka@fpedas.uniza.sk BF091 +421/41/513 34 34
Štefancová, Vladimíra, Ing., PhD. vladimira.stefancova@fpedas.uniza.sk BF425 +421/41/513 34 12
Valla, Michal, Ing.
Doktorand (Katedra železničnej dopravy)
michal.valla@stud.uniza.sk BF091 +421/41/513 34 34
Zitrický, Vladislav, doc. Ing., PhD.
Vedúci oddelenia (Oddelenie dopravnej prevádzky - Katedra železničnej dopravy)
vladislav.zitricky@fpedas.uniza.sk BF424 +421/41/513 34 06
Židová, Zuzana, Ing.
Doktorand (Katedra železničnej dopravy)
zuzana.gerhatova@stud.uniza.sk BF091 +421/41/513 34 34

Zatvoriť