Katedra železničnej dopravy Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Get Adobe Flash player

Výberová prednáška spoločnosti RTI, a.s.

 01.rti cover


Ponuka práce od spoločnosti RTI

RTI plagat 2 RTI plagat 3


 

Informačná prezentácia katedry a jej zamestnancov

V prílohe si môžete pozrieť aktuálnu prezentáciu Katedry železničnej dopravy a jej zamestnancov.


Absolvenstký program Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.

Železničná spoločnosť Slovensko, a. s., prevádzkujúca železničnú osobnú dopravu prijme do interného absolventského programu ZSSK absolventov našej katedry. Viac informácií nájdete v priloženom letáku.


Dotazník uplatnenia absolvetna v praxi.

Všetkých naších absolventov touto cestou si dovoľujeme pozvať k vyplneniu dotazníka uplatnenia absolventa v praxi na uvedenej adrese:

https://fpedas.uniza.sk/~dotaznik/


Ponuka stáží na VVÚŽ

V rámci spolupráce so ŽSR je pre študentov II. stupňa možnosť absolvovať stáže na Výskumnom a vývojovom ústave železníc. Bližšie informácie v letáku


Aktuality našej katedry nájdete aj na oficiálnom profile Katedry železničnej dopravy na Facebooku.

https://www.facebook.com/KatedraZeleznicnejDopravy