Spolupráca s praxou

Katedra si uvedomuje potrebu praktickej prípravy v študijnom programe. Na porovnanie získaných teoretických vedomostí s prevádzkou v praxi usporadúva Katedra železničnej dopravy pre svojich študentov exkurzie na rôzne pracoviská železničnej dopravnej a prepravnej prevádzky, zriaďovacie a prekládkové stanice, či terminály kombinovanej dopravy.

S najvýznamnejšími subjektmi v železničnom sektore – so Železnicami Slovenskej republiky, Železničnou spoločnosťou Slovensko, a.s. a so Železničnou spoločnosťou Cargo Slovakia, a.s. uzatvorila Katedra železničnej dopravy zmluvy o vzájomnej spolupráci, na základe ktorých sa realizujú najmä:

 • odborné praxe študentov v rámci študijného programu železničná doprava na pracoviskách zmluvnej strany,
 • odborné stáže pedagogických zamestnancov katedry na pracoviskách zmluvnej strany,
 • odborné exkurzie,
 • odborné semináre a školenia pre zamestnancov zmluvnej strany.

Spolupráca akademickej pôdy so železničnými subjektmi sa však neobmedzuje len na umožnenie exkurzii a praxe pre študentov. Prepojenie teórie a praxe sa uskutočňuje pri zadávaní tém a poskytovanie konzultácií pri riešení diplomových a bakalárskych prác, školení zamestnancov ŽSR v dopravnom laboratóriu Katedry železničnej dopravy, či účasťou odborníkov z praxe pri skúšaní na štátnych skúškach.

Katedra železničnej dopravy ponúka spoluprácu pri spracovaní štúdií a projektov pre prax v týchto oblastiach:

 • technologické procesy v železničnej doprave,
 • modelovanie a simulácia dopravných a logistických systémov,
 • poradenstvo vo vlečkovej prevádzke,
 • posúdenie opatrení v integrovaných dopravných systémoch,
 • posúdenie opatrení pri navrhovaní terminálov intermodálnej prepravy,
 • definovanie užívateľských nárokov na informačné systémy a softvéry v železničnej doprave,
 • ekonomické posúdenie nákladov v železničnej doprave a hodnotenie efektívnosti investícií,
 • dopravnej a spojovej politiky a identifikovania spoločensky optimálnej úrovne dopravných a spojových systémov,
 • školenia pre zamestnancov železníc na unikátnom výcvikovom modelovom koľajisku,
 • príprava komplexného študijného programu pre strategické potreby konkrétneho subjektu v praxi,
 • riešenie bakalárskych a diplomových prác s problematikou požadovanou výskumnými organizáciami a podnikateľským sektorom,
 • školenia, kurzy, konferencie, odborné semináre, exkurzie,
 • odborné poradenstvo v železničnej doprave a logistike.

Významným výstupom k riešeniu aktuálnych problémov v oblasti železničnej dopravy a logistiky sú aj bakalárske a diplomové práce vedené zamestnancami Katedry železničnej dopravy.

Zamestnanci katedry prezentujú výsledky svojej vedeckovýskumnej a odbornej činnosti v domácich i zahraničných časopisoch, ako aj v rámci domácich a medzinárodných konferencií, ktoré tiež odborne a organizačne garantujú.

Katedra železničnej dopravy vydáva vedecký časopis Transport Technic and Technology (periodicita dvakrát ročne) a tiež organizuje medzinárodnú vedeckú konferenciu Horizonty železničnej dopravy, ktorá tvorí platformu na kontakt so zástupcami praxe.

Uložiť
Predvoľby používateľov súborov cookie
Používame cookies, aby sme vám zaistili čo najlepší zážitok na našej webovej stránke. Ak odmietnete používanie cookies, táto webová stránka nemusí fungovať podľa očakávania.
Prijať všetky
Odmietnuť všetky
Essential
Tieto súbory cookie sú potrebné na správne fungovanie webovej stránky. Nemôžete ich zakázať.
Core
Prijať
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
YouTube
Prijať
Odmietnuť