Vedecko-výskumná činnosť

Vedecko-výskumná činnosť je významnou súčasťou práce katedry a je vo vzájomnej interakcii s kvalitou realizovanej vzdelávacej činnosti. Je zameraná na tieto hlavné oblasti:

 • železničná doprava,
 • železničná preprava,
 • logistika,
 • manažment a ekonomika dopravných a logistických procesov.

Katedra orientuje svoju vedeckovýskumnú činnosť najmä na organizáciu a riadenie technologických procesov v železničnej a kombinovanej doprave, racionalizáciu činností v železničnej nákladnej a osobnej preprave, efektívnosť investičných projektov, procesy transformácie železníc, internalizáciu externých nákladov dopravy a iné.

Hlavnou náplňou výskumnej činnosti je základný a aplikovaný výskum zameraný na teóriu a praktické riešenie nosných oblastí:

 • výskum technológií v železničnej doprave, preprave a logistike vrátane dekompozície procesov a hodnotenia kvality služieb,
 • výskum inovatívnych prepravných technológií so zameraním na intermodálnu prepravu a integrované prepravné systémy,
 • návrh alokácie terminálov kombinovanej dopravy v podmienkach SR a návrh koncepcie tvorby logistických centier,
 • optimalizácia a racionalizácia služieb poskytovaných na železničnom trhu s podporou informačných systémov a simulačných nástrojov,
 • výskum rozvoja dopravnej infraštruktúry a otázky kapacity železničnej dopravnej cesty,
 • metodiky hodnotenia kvality hromadnej osobnej dopravy a navrhovanie integrovaných dopravných systémov,
 • výskum v oblasti dopravnej politiky, normalizácie a tarifnej politiky,
 • modelovanie dopytu v závislosti od charakteristík ponuky v osobnej i nákladnej železničnej doprave,
 • efektívnosť riadiacich procesov a manažment v železničnej doprave a skúmanie investičných opatrení v železničnej infraštruktúre a mobilnom parku.

V rámci spolupráce s praxou sa katedra orientuje najmä na:

 • organizácie v sektore dopravy pri vypracúvaní projektov, štúdií a právnych noriem,
 • prednáškovú činnosť v manažérskych a iných profesijných kurzoch pre pracovníkov rezortu dopravy, ako aj v rámci odborných podujatí (konferencií, seminárov) s monotematickým zameraním,
 • riešenie aktuálnych problémov dopravnej praxe.

Činnosti katedry sú podporované aj medzinárodnou spoluprácou na úrovni partnerských vysokých škôl a firiem. Katedra dlhodobo úspešne spolupracuje s týmito univerzitami a spoločnosťami:

 • Univerzita Pardubice, ČR
 • Technická univerzita Dresden, Nemecko,
 • Dopravní fakulta ČVUT Praha, ČR,
 • University of Zagreb, Faculty of Transport and Traffic Engineering, Chorvátsko,
 • Budapest University of Technologie and Economics, Maďarsko,
 • University of Belgrade Faculty of Traffic and Transport Engineering,Srbsko,
 • Technical University of Sofia, Bulharsko,
 • Ministerstvo dopravy, výstavy a regionálneho rozvoja SR,
 • Úrad pre reguláciu železničnej dopravy SR,
 • Únia dopravy, pôšt a telekomunikácií SR;
 • Železnice Slovenskej republiky,
 • Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.,
 • Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.,
 • České dráhy a.s.,
 • Lokorail a.s.,
 • LTE Slovakia s.r.o.,
 • Samosprávny kraj Košice,
 • Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR,
 • Simcon s.r.o. Žilina,
 • JERID, s.r.o., Olomouc (ČR);
 • Budamar Logistics a.s.,
 • Colspedia, s.r.o., Žilina;
 • VVÚŽ Žilina;
 • VÚD, a.s., Žilina;
 • SKD Intrans, a.s., Žilina;
 • Siemens, AG, Rakúsko;
 • OSŽD Varšava,
 • Bratislavská integrovaná doprava, spol. s.r.o.
 • Třinecké železárny, a.s.,
 • Biocel, a.s. Paskov ČR ,
 • AŽD Praha, s.r.o.

Zamestnanci Katedry železničnej dopravy sú členmi medzinárodných organizácií a konzorcií a pravidelne sa zapájajú do riešení vedecko - výskumných grantových úloh a projektov EÚ (Horizon 2020), projektov štrukturálnych fondov EÚ a praktických projektov pre prax.

Uložiť
Predvoľby používateľov súborov cookie
Používame cookies, aby sme vám zaistili čo najlepší zážitok na našej webovej stránke. Ak odmietnete používanie cookies, táto webová stránka nemusí fungovať podľa očakávania.
Prijať všetky
Odmietnuť všetky
Essential
Tieto súbory cookie sú potrebné na správne fungovanie webovej stránky. Nemôžete ich zakázať.
Core
Prijať
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
YouTube
Prijať
Odmietnuť