Vedenie katedry

AA

Vedúci katedry

doc. Ing. Martin Kendra, PhD.
tel.: +421 41 513 34 00
e-mail: martin.kendra@fpedas.uniza.sk 

AA

Oddelenie dopravnej prevádzky

doc. Ing. Vladislav Zitrický, PhD.
tel.: +421 41 513 34 06
e-mail: vladislav.zitricky@fpedas.uniza.sk

AA

Oddelenie prepravy a ekonomiky

prof. Ing. Anna Dolinayová PhD.
tel.: +421 41 513 34 24
e-mail: anna.dolianyova@fpedas.uniza.sk

AA

Sekretárka vedúceho katedry

Anna Achimská
tel.: +421 41 513 34 01
e-mail: anna.achimska@fpedas.uniza.sk

Zatvoriť