Prehľad projektov

Naša katedra sa spolupodieľa na riešení projektov týchto typov:

 • H2020 - Shift2Rail
 • ERASMUS+
 • Európsky fond regionálneho rozvoja
 • APVV
Image

Názov: aLIFEca – Virtual Open Course of Automotive Life Cycle Assessment

Žiadateľ: VŠB-Technická univerzita Ostrava

Partneri:

 • Newton University, a.s.
 • Scoveco, s.r.o.
 • Politechnika Śląska
 • Spin 360, SRL
 • Žilinská univerzita v Žiline

Pridružení partneri:

 • ACEA: European Automobile Manufacturers’ Association
 • ASA: Automotive Skills Association

Identifikačný kód projektu: 2021-1-CZ01-KA220-HED-000032222

Trvanie projektu: 1/11/2021 – 31/10/2023

Rozpočet: 276 970 EUR

Zdroj financovania: Erasmus+ Programme, call 2021, round 1, key action KA2, Action type KA220-HED- Cooperation partnerships in higher education

Cieľ
Hlavným cieľom projektu je vyvinúť odborný kurz vysokej kvality špecializovaný na hodnotenie životného cyklu, ktorý by bol pripravený na mieru automobilovému priemyslu. Kurz bude mať formu tzv. MOOC kurzu – masívneho otvoreného on-line kurzu. Projekt sa zameriava na MOOC s certifikačným rámcom a praktickými príkladmi. Bude sa venovať oblasti udržateľného prístupu v automobilovom priemysle s cieľom zlepšiť možnosti kvalitného celoživotného vzdelávania. Svojim zameraním priespeje k transformácii na tzv. Digital Europe. MOOC bude odrážať špecifické požiadavky v oblasti green mobility s ohľadom na stratédiu EU a Green Deal. Na konci porjektu bude kurz mapovaný na celoeurópskej databáze vzdelávacích kurzov ponúkaných smerom k automobilovému priemyslu. Výsledky projektu budú zdieľané verejne v rámci partnerstiev s Automotive Skills Association.

Koordinátor za UNIZA: doc Ing. Jaroslav Mašek, PhD.

Uložiť
Predvoľby používateľov súborov cookie
Používame cookies, aby sme vám zaistili čo najlepší zážitok na našej webovej stránke. Ak odmietnete používanie cookies, táto webová stránka nemusí fungovať podľa očakávania.
Prijať všetky
Odmietnuť všetky
Essential
Tieto súbory cookie sú potrebné na správne fungovanie webovej stránky. Nemôžete ich zakázať.
Core
Prijať
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
YouTube
Prijať
Odmietnuť