Softvéry pre výučbu

Študijný program železničná doprava poskytuje popri teoretických vedomostiach i praktické návyky a skúsenosti s informačnými systémami a riadením dopravnej prevádzky. Katedra železničnej dopravy prevádzkuje samostatnú počítačovú učebňu – laboratórium výpočtovej techniky, v ktorej sa zabezpečuje výskum a vývoj multimediálnych aplikácií a simulačných programov na podporu riadenia dopravných a prepravných procesov. Učebňa je vybavená programovým vybavením používaným v doprave a zasielateľstve:

  • ERIC Desktop (European Rail Information Centre) – modulárny a priebežne aktualizovaný systém informácií zo železničnej nákladnej prepravy od firmy Jerid,
  • RailMap – Prvá železničná mapa Európy od firmy Jerid, ktorá obsahuje okrem iného informácie o železničných staniciach, schematické trasy prepravy s možnosťou napojenia na systémy železníc pre sledovanie pohybu vozňov a na systémy GPS/GSM.
  • Villon Didactic – simulačný softvér umožňujúci riešiť problematiku navrhovania technologických procesov vo vlakotvornej stanici pri rozraďovaní, zhromažďovaní a zostave súprav vlakov,
  • BYRON – simulačný nástroj pre simuláciu technologických procesov logistických centier so zameraním na technológiu skladov, multimodálnych terminálov a zriaďovacích staníc
  • ZONA CP-VT – Zostava nákresného cestovného poriadku výpočtovou technikou – umožňuje konštrukciu grafikonu vlakovej dopravy vrátane riešenia dynamiky jazdy vlaku (stanovenie jazdných časov) a výstupom sú pomôcky grafikonu vlakovej dopravy.
  • APM DK – Automatizované pracovné miesto dopravnej kancelárie – slúži ako komplexná informačná podporad činností výpravcov s evidenciou elektronickej dokumentácie pri riadení železničnej dopravy. Tento systém je nainštalovaný v jednotlivých staniciach dopravného laboratória.

Pre riešenie vedecko-výskumných úloh sa využívajú tiež softvéry OpenTrack® a AnyLogic® ako podpora pre rozvoj sieťových a miestnych technologických činností.

Vo vedecko-výskumnom zámere Katedry železničnej dopravy sú plánované investície aj do ďalších softvérov a simulačných nástrojov.

Uložiť
Predvoľby používateľov súborov cookie
Používame cookies, aby sme vám zaistili čo najlepší zážitok na našej webovej stránke. Ak odmietnete používanie cookies, táto webová stránka nemusí fungovať podľa očakávania.
Prijať všetky
Odmietnuť všetky
Essential
Tieto súbory cookie sú potrebné na správne fungovanie webovej stránky. Nemôžete ich zakázať.
Core
Prijať
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
YouTube
Prijať
Odmietnuť