Študijný program Dopravné služby v osobnej doprave

Absolvent bakalárskeho študijného programu dopravné služby v osobnej doprave nadobudne teoretické vedomosti v oblasti matematicko-štatistických základov jednotlivých dopravných technológií, procesov a logistických systémov, základy legislatívy v dopravných službách a turizme, dopravnej sústavy, ekonomiky a všeobecnej ekonomickej teórie, informačných technológií, ako aj základy dopravných a prepravných prostriedkov – ich prepravné charakteristiky. Na tejto teoretickej báze sa budú rozvíjať odborné disciplíny zamerané na problematiku marketingu, technológie prepravy osôb cestnou, železničnou, vodnou a leteckou dopravou, ako aj prevádzku, ekonomiku a riadenie prepravy osôb.

Absolvent získa schopnosť hodnotiť prepravné podmienky jednotlivých druhov dopravy, špecifikovať najvhodnejšie postupy vo výbere druhu dopravy s cieľom zabezpečiť dopravnú obsluhu daného územia v primeranej kvalite a v nadväznosti na predpokladaný regionálny rozvoj a najmä schopnosť zabezpečiť integráciu jednotlivých druhov dopravy tak, aby dopravný systém čo najviac vyhovoval požiadavkám cestujúcich a predstavoval konkurencieschopný systém k individuálnej doprave.

Zameranie štúdia sa rozvíja v týchto skupinách predmetov:

  • disciplíny dopravných procesov,
  • disciplíny prepravných procesov,
  • disciplíny ekonomiky a manažmentu,
  • ostatné disciplíny.

Podiely počtov predmetov v jednotlivých ročníkoch bakalárskeho štúdia sú uvedené na nasledujúcich grafoch:

Image
Image
Image
Uložiť
Predvoľby používateľov súborov cookie
Používame cookies, aby sme vám zaistili čo najlepší zážitok na našej webovej stránke. Ak odmietnete používanie cookies, táto webová stránka nemusí fungovať podľa očakávania.
Prijať všetky
Odmietnuť všetky
Essential
Tieto súbory cookie sú potrebné na správne fungovanie webovej stránky. Nemôžete ich zakázať.
Core
Prijať
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
YouTube
Prijať
Odmietnuť