Aktuálne foto z modernizácie laboratória

Dopravné laboratórium

Katedra železničnej dopravy disponuje špecializovaným dopravným laboratóriom, ktoré je jediným zariadením svojho druhu na Slovensku.

Dopravné laboratórium bolo vybudované v roku 1994. Je vybavené modelovým koľajiskom s celkovou dĺžkou koľají 100 m. Skutočné modelové koľajisko, v ktorom je umiestnených päť železničných staníc a všetky potrebné prvky, je zostavené do tvaru jednoduchého oválu 50 x 2,5 m. Modelová železnica je zhotovená vo veľkosti H0 a pomere ku skutočnosti 1:87. Zariadenie laboratória umožňuje dokonale simulovať železničnú prevádzku a naučí študentov spôsob obsluhy jednotlivých typov staničných a traťových zabezpečovacích zariadení v prevádzke na tratiach ŽSR.

K dispozícii sú:

 • tri ovládacie panely staničných reléových zabezpečovacích zariadení
 • zostavou staničného elektromechanického zabezpečovacieho zariadenia,
 • PC vo funkcii elektronického staničného zabezpečovacieho zariadenia;
 • päť PC v každej stanici okruhu modelovej železnice, ktoré plnia funkciu reléového výstroja staničných a traťových zabezpečovacích zariadení;
 • PC na pracovisku dispečera – vedúceho učiteľa laboratórneho cvičenia,
 • PC s elektronickým dopravným denníkom od OLTIS Group, a.s.    
 • oznamovacie zariadenia umožňujúce služobné spojenie medzi jednotlivými stanicami okruhu modelovej železnice,
 • zariadeniami ústredného napájania elektrickou energiou, usmerňovačmi a akumulátorovými batériami,
 • okruh systému jednotného času s piatimi nástennými a jednými ústrednými hodinami,
 • uzavretý okruh priemyselnej televízie so štyrmi kamerami a kontrolným monitorom.

Zariadenie laboratória s využitím výpočtovej techniky modeluje činnosť staničných a traťových zabezpečovacích zariadení. Činnosť reléovej logiky staničných a traťových zabezpečovacích zariadení je modelovaná pomocou osobných počítačov, čo umožňuje simulovať nielen väčšinu prevádzkových stavov zariadení, ale aj mnohé poruchové stavy. Počítač na základe obsluhy ovládacích stolov modeluje činnosť reléovej logiky príslušného typu staničného alebo traťového zabezpečovacieho zariadenia a podľa zadaných príkazov obsluhuje modelové výhybky, návestidlá a riadi jazdu vlakov pripájaním a odpájaním napätia do jednotlivých trakčných úsekov.

Laboratórium umožňuje zvládnuť obsluhu jednotlivých typov zabezpečovacích zariadení, v plnom rozsahu zabezpečovať jazdy vlakov v zmysle dopravných predpisov, využiť model organizácie vlakovej dopravy (GVD) s možnosťou jeho rôznych aplikácii, operatívne riadenie dispečerom vlakovej dopravy, získať pre prax dôležité návyky rozhodovania sa v rôznych prevádzkových situáciách.

Laboratórium ponúka okrem výučby študentov univerzity aj praktický výcvik pre študentov stredných odborných škôl so zameraním na železničnú dopravu, školenia a zdokonaľovacie kurzy pre novoprijímaných aj preškolovaných zamestnancov železničných podnikov, exkurzie pre verejnosť aj pre odborníkov a možnosť prezentácie výrobkov a služieb rôznych domácich a zahraničných organizácií.

Laboratórium ponúka:

 • praktický výcvik pre študentov stredných odborných škôl so zameraním na železničnú dopravu;
 • školenia a zdokonaľovacie kurzy v rámci odborného výcviku zamestnancov železničných podnikov;
 • exkurzie pre verejnosť aj pre odborníkov;
 • možnosť prezentácie výrobkov a služieb rôznych domácich a zahraničných organizácií.
Zatvoriť