Vyjadrenia absolventov

Štúdium na katedre železničnej dopravy som si vybrala kvôli vysokému uplatneniu na pracovnom trhu. Päťročné štúdium som ukončila v roku 2020, kedy situácia na pracovnom trhu bola kvôli pandémií nielen pre čerstvých absolventov veľmi náročná. Napriek tejto nepríjemnej situácií dopyt po absolventoch železničnej dopravy bol a stále je veľmi vysoký, a to pre ich ekonomickú, technickú či prevádzkovú odbornosť v odbore železničná doprava, ktorá ako ekologický druh dopravy má do budúcnosti veľký potenciál. Na začiatku štúdia som nevedela čomu sa chcem venovať a ako laik som poznala len prevádzkovú stránku železnice. Dnes pracujem pre súkromného nákladného dopravcu na pozícií kalkulácií cien a poznatky v oblasti controllingu nákladov nadobudnuté počas štúdia každodenne využívam. Vďaka štúdiu na KŽD som nadobudla široké spektrum znalostí v odbore (nielen) železničnej dopravy, získala som množstvo skvelých priateľov a s nimi spojené zážitky, spoznala som skvelých ľudí a v neposlednom rade sme absolvovali množstvo aj zahraničných exkurzií, vďaka ktorým môžem štúdium na katedre železničnej dopravy len odporúčať. Dôležité popri štúdiu je taktiež zaujímať sa o stáže, prax či výberové prednášky, ktoré univerzita ponúka prostredníctvom rôznych možností, pretože je lepšie jedenkrát vidieť, ako stokrát počuť.

Pre štúdium na KŽD som sa rozhodol kvôli mojej záľube v oblasti železničnej dopravy. Cieľom bolo prehĺbiť vedomosti a získať tak odborný základ pre zamestnanie sa v železničnom sektore. Štúdium na katedre môžem s odstupom času hodnotiť len kladne. Okrem rozsiahleho spektra vedomostí som spoznal aj množstvo nových priateľov, za čo som najviac vďačný. Štúdium je okrem teoretických poznatkov dopĺňané o rôzne druhy exkurzií, kedy má študent možnosť nahliadnuť do praxe a získať tak predstavu ako reálne fungujú rôzne činnosti zamestnancov železničných podnikov. Na katedre navyše vládne rodinná atmosféra, študentov vyučujúci postupne spoznajú, čo prináša väčšiu pohodu pri výučbe. Po ukončení štúdia sa mi podarilo pomerne rýchlo zamestnať u manažéra infraštruktúry ŽSR, kde mi pravidelne poznatky zo štúdia pomáhajú pri plnení pracovných úloh.

Po ukončení strednej školy som poslala iba jedinú prihlášku na VŠ, a to na ŽU konkrétne KŽD. Od malička som mala rada cestovanie vlakom, rodinných príslušníkov, ktorí pracovali v oblasti železničnej dopravy, a tiež videnie štúdia v perspektívnej oblasti s možnosťou uplatnenia. Nevedela som si úplne predstaviť, čo všetko ma pri štúdiu čaká a neminie, ale s odstupom času môžem potvrdiť, že to bolo veľmi dobré rozhodnutie, ktoré by som neváhala urobiť znova. Štúdium mi dalo okrem nových priateľov, vedomostí, zážitkov aj veľa príkladov z praxe a možnosť účasti na zaujímavých exkurziách a výletoch, na ktoré by som sa inak nedostala. Samozrejme nesmiem zabudnúť na celkové fungovanie "našej" katedry, kde ochota, odbornosť a prístup má veľkú váhu. Či už sa to týkalo nezaujímavých no o to potrebných organizačných záležitostí na študijnom oddelení alebo akákoľvek pomoc počas štúdia, najmä pri tvorbe a vedení záverečných prác od pedagógov katedry.

Študenti nadobudnú teoretické, ale aj praktické vedomosti a zručnosti. KŽD ponúka skvelé možnosti, dobrú vybavenosť miestností, množstvo exkurzií, ale aj niekoľko aktivít. Neľutujem moje rozhodnutie spred 5 rokov, že som si vybrala práve KŽD - Žilinská univerzita.

Mezi odborníky z praxe je i v dnešní době velice rozšířené povědomí o Žilinské univerzitě jako o škole, která ,,vychovává" odborníky pro dopravu. Proto mít v životopise uvedenou právě tuto školu a především KŽD, může být pro absolventa velký benefit, pokud hledá práci opravdu v oboru železniční dopravy.

Študovala som na KŽD od 2017 do 2020, študijný program železničná doprava. V súčasnosti pracujem ako fakturantka v dopravnej spoločnosti Slovak Cargo Trans, s.r.o. Štúdium splnilo moje očakávania. Štúdium na KŽD ma obohatilo o všeobecný rozhľad, vnímanie súvislostí v širšom kontexte a aj z teoretickej roviny.

Myslím, že patrím medzi tých šťastlivcov, ktorí nemali problém s tým, čo chcú byť, keď budú veľkí. Už od malého chlapca som vedel, že železnica je to miesto, kde si chcem splniť svoj „dospelácky“ sen. Najviac mi učarovala modrá uniforma a červená brigadírka. Štúdium na vysokej škole bolo veľmi zaujímavé. Nebola to prechádzka ružovou záhradou, no keďže sen bol veľký, musel som bojovať. Katedre vďačím za to, že mi dala veľa poznatkov, zážitkov na exkurziách na miestach, kde by sa bežný človek ani nedostal. Samozrejme aj kopec zábavy, aj starostí na cvičeniach, prednáškach a vypracovávaní semestrálnych prác. Musím povedať, že som veľmi rád, že som vyštudoval tento odbor. Dnes môj sen nabral reálnu podobu. Vždy, keď sa ma pýtajú, akú školu som vyštudoval a aký z nej mám pocit, poviem len toľko, že nebanujem ani jeden deň strávený na tejto univerzite. Dnes pracujem ako výpravca v ŽST Ľubochňa, Ružomberok a Liptovská Teplá. Takže, určite sa netreba báť a treba ísť za svojim snom. Verím, že tak, ako som to dokázal ja, dokáže to aj hocikto z vás. Treba si len veriť a pristupovať ku škole zodpovedne. A ak vás to baví minimálne tak ako mňa, určite to pôjde všetko ľahšie.

Na záver by som len jedno. Ďakujem katedre železničnej dopravy za to, že som dnes tam, kde som. Tam, kde som sa videl v budúcnosti ako malý chlapec. Lebo každý máme na to, žiť si svoj sen.

Základom bol výber dobrej školy, vďaka ktorej som získal úžasných priateľov, vedomosti a najlepšiu prácu. Štúdium na Katedre železničnej dopravy hodnotím veľmi pozitívne. Získal som tu veľa teoretických a praktických vedomostí, ktoré teraz využívam vo svojej práci a aj každodennom živote.

Vlaky boli mojou najväčšou záľubou už od útleho detstva, preto voľba štúdia na Žilinskej univerzite na katedre železničnej dopravy bola jednoznačná. Ani počas tohto štúdia moja záľuba neopadla, ba naopak vzrástla a štúdium na tejto katedre ma presvedčilo, že moje rozhodnutie stať sa železničiarom je správne. Na univerzite som počas 5tich rokov nadobúdal neskutočné množstvo vedomostí, z ktorých niektoré mi dnes napomáhajú plniť si svoj vlastný sen. Aj keď nie vždy to bolo také jednoduché, ako sa dnes na prvý pohľad zdá, ale s tým správnym kolektívom spolužiakov a vyučujúcich sa dá všetko zvládnuť – a to táto katedra určite má.

Na vysokú školu som sa prihlásil hlavne preto, aby som mohol vykonávať funkciu rušňovodiča, pretože v tej dobe potreboval mať záujemca vyštudovanú strednú školu s technickým zameraním a ja ako gymnazista som to nespĺňal.

Moje štúdium trvalo 5 rokov, počas ktorých som mal možnosť sa zúčastniť rôznych exkurzií na Slovensku, napr. v prekladisku v Čiernej nad Tisou, Vagónke Poprad, v Centre riadenia dopravy a iných. Rovnako zaujímavými boli aj exkurzie v zahraničí, či už v Nemecku, Rakúsku, Českej republike.

Medzi výhody vysokoškolského štúdia, patrí život na internátoch, kde som spoznal nových ľudí, kamarátov, s ktorých sa časom vyvinuli aj najlepšie priateľstvá, ktoré ostali aj po skončení školy.

Výhodou štúdia na tejto katedre bolo aj to, že spoločnosť Železnice Slovenskej republiky, nám dali možnosť v 4.ročníku zúčastniť sa výpravcovského kurzu, ktorý trval necelé 2 semestre. Síce to bolo náročné obdobie, počas ktorého sme museli zvládať školu aj kurz, ale zvládli sme to a mohli sme popri škole pracovať ako výpravcovia a tým pádom sme získali tak potrebnú prax v odbore, čo mám pomohlo pri uchádzaní sa do nového zamestnania. Ja som s tým nemal najmenší problém keďže som ako výpravca na dohodu, plynulo prešiel na výpravcu s trvalým pracovným pomerom.

Štúdium odporúčam naozaj všetkým, ktorých čo i len trošku zaujíma železnica, ale aj iné odvetvia dopravy, pretože na tejto katedre získate všeobecný prehľad o všetkých druhoch dopravy nie len o železničnej.

Na žilinskej univerzite som strávil osem rokov, počas ktorých som vyštudoval bakalársky, inžiniersky a doktorandský stupeň štúdia na katedre železničnej doprave. Každý zo zmienených stupňov bol úplne iný z pohľadu získaných poznatkov a skúseností. Zatiaľ čo na bakalárskom stupni to bol taký úvod do železničnej dopravy, kde nás ešte bolo pomerne veľa študentov v ročníku, tak na inžinierskom to už bola poriadna „makačka“, kde nás síce bolo už menej, no o to súdržnejšie sme si pomáhali pri riešení konkrétnych problémov, vďaka čomu sme získali mnoho užitočných zručností a skúseností. Na doktorandskom štúdiu som si vyskúšal tú druhú stranu, teda byť v pozícii vyučujúceho a zároveň som dostal veľký priestor na sebarealizáciu pri riešení vedeckej problematiky, ktorá ma zaujímala, čo sa odrazilo vo veľkom množstve mojich publikácií. Pozitívne ohlasy od mojich študentov boli pre mňa veľkou motiváciou, ktorá ma poháňala vpred. Po absolvovaní doktorandského štúdia som sa rozhodol pracovať na dopravnej fakulte Jana Pernera na Pardubickej univerzite, kde môžem i naďalej rozvíjať moju vedeckú činnosť a odovzdávať študentom odborné poznatky ale i skúsenosti.

Po skončení strednej školy som sa rozhodovala medzi dvoma vysokými školami, a to Žilinskou univerzitou, kde som si podala prihlášku na odbor železničnej dopravy a Ekonomickou univerzitou, odbor účtovníctvo. Nakoniec zvíťazila železničná doprava, čo bolo to najlepšie rozhodnutie. Počas štúdia som postupne získala vedomosti z oblasti železničnej dopravy, prepravy a ekonomiky. Veľké plus je dopravné laboratórium, kde je možné vyskúšať si rôzne modelové situácie. Jednotlivé predmety vyučujú pedagógovia s množstvom skúseností z praxe, ktorí sú vždy nápomocní. Študenti majú po ukončení štúdia veľké uplatnenie na trhu práce. Prácu nachádzajú v železničných či zasielateľských spoločnostiach, dopravných podnikoch, spoločnostiach vyvíjajúcich informačné a zabezpečovacie systémy a veľa ďalších. Pre všetkých, ktorí sa rozhodujú o vysokej škole určite odporúčam tento odbor. Je to tá najlepšia voľba J

Štúdium na KŽD som začala zhodou náhod a bez absolútneho základu o železničnej doprave. Bála som sa a neverila som, že vydržím viac ako jeden rok štúdia. No teraz môžem s úsmevom na perách zhodnotiť, že to bolo to najlepšie, čo sa mohlo stať. Atmosféra počas štúdia, super kolektív a vyučujúci, no predovšetkým množstvo odborných exkurzií, ktoré sme za 5 rokov absolvovali mi ukázali, že toto je to, čomu sa chcem v živote venovať. A kľudne by som si to zopakovala!

Štúdium na katedre železničnej dopravy hodnotím s odstupom času ako veľmi správne rozhodnutie. Počas 5 rokov štúdia som mal možnosť nadobudnúť nielen teoretické vedomosti z rôznych oblastí železničnej dopravy, ale aj množstvo praktických poznatkov a skúseností, s ktorými som sa stretol a ktoré dodnes aktívne využívam pri plnení svojich pracovných povinností.

Priateľský a príjemný kolektív pedagógov vytvára na katedre priam až „rodinnú atmosféru“, ktorá zohráva dôležitú úlohu najmä vo vyučovacom procese vo vzťahu pedagóg – študent, kedy sa študentovi ponúka väčší priestor na sebarealizáciu a možnosť prezentácie a ďalšieho rozvoja svojich schopností či zručností zvládať jednotlivé úlohy.

Popri samotnom štúdiu som spoznal veľké množstvo ľudí, s ktorými dodnes udržiavam skvelé vzťahy, či už priateľské alebo pracovné. Úspešnosť absolventov, respektíve úroveň a kvalita štúdia jasne vypovedá o tom, že šikovní študenti sú už počas samotného štúdia „rozchytaní“ medzi rôznymi spoločnosťami a podnikmi zameranými nie len na železničnú dopravu, kde majú tak možnosť aplikovať získané vedomosti priamo v praxi.

Štúdium na našej katedre vrelo odporúčam a tým, ktorí si nie sú stále istí svojím rozhodnutím, odkazujem, aby neváhali a pridali sa, pretože náš študijný odbor mal, má, aj bude mať stálu perspektívu v budúcnosti.

Železničná doprava bola mojou záľubou od úplného detstva a preto moje kroky po skončení elektrotechnickej priemyslovky bez váhania smerovali na Žilinskú univerzitu. Počas piatich rokov štúdia som postupne získaval vedomosti či už priamo v škole alebo na odborných exkurziách a stážach organizovaných univerzitou alebo Klubom priateľov železníc pri ŽU. Práve stáž u spoločnosti LTE Logistik a Transport Slovakia s. r. o mi priniesla možnosť nastúpiť do zamestnania ihneď po ukončení štúdia. Myslím, že žiadny absolvent železničnej dopravy sa nemusí báť o svoje uplatnenie a na roky strávené na univerzite bude s radosťou spomínať.

Štúdium na katedre železničnej dopravy hodnotím ako rozumne strávených 5 rokov života, kde som okrem spoznania super ľudí (či už medzi spolužiakmi alebo pedagógmi) nadobudol aj technologicko-ekonomický pohľad na fungovanie železničnej dopravy. Okrem študijných povinností nám katedra umožnila aj účasť na rôznych zaujímavých exkurziách a dobrovoľných prednáškach, kde sme mohli vidieť ako spoločnosti a podniky fungujú. Veľkou výhodou po skončení štúdia je, že absolvent daného odboru nemá väčší problém s uplatnením sa na trhu práce, pretože má široké uplatnenie či už v dopravnej prevádzke a logistike, v ekonomicko-administratívnych pozíciách, ale aj vo vybraných technických pozíciách.

Na katedre železničnej dopravy som začal študovať v roku 2011. Žilina a jej okolie ma vždy fascinovala a železničnou dopravou som sa plánoval zaoberať aj do budúcna. Tak prečo to neskúsiť a aspoň na jeden rok si užiť vysokoškolský život? To bol môj cieľ na začiatku štúdia, kedy som tu spoznal množstvo skvelých ľudí so spoločnými záujmami a postupne som prišiel na to, že som spravil najlepšie rozhodnutie a neskôr by som ľutoval, keby som sa rozhodol inak. Počas 5 rokov som sa zúčastnil desiatok výberových prednášok a exkurzií, kde som mal možnosť získať väčší prehľad vo svojom odbore. Vďaka snahe vyučujúcich sme navštívili množstvo významných pracovísk nielen na Slovensku, ale aj v Česku, Rakúsku a Nemecku. Ak by toho bolo málo, členstvo v KPŽ (Klub priateľov železníc) mi okrem záujmových aktivít umožnilo účasť na ďalších exkurziách, či výberových prednáškach s ľuďmi z praxe. Na katedre železničnej dopravy by som vyzdvihol najmä ľudský prístup pedagógov, kde učiteľ nie je vnímaný ako diktátor, ale ako odborník, na ktorého sa študent kedykoľvek môže obrátiť. Vysoká škola mi pomohla naplniť niekoľko dlhoročných snov a získať bohaté skúsenosti do profesijného života. Preto by som štúdium na katedre železničnej dopravy odporúčal každému, kto chce prežiť pár nezabudnuteľných rokov v Žiline a po škole nájsť zaručené uplatnenie v odbore.

Na katedre som sa naučila veľa a poskytla mi celkový prehľad o železničnej doprave, či už z pohľadu ekonomiky, prevádzky alebo technických vecí. Aj keď v súčasnom zamestnaní nevyužívam toho až tak veľa, nie je vylúčené, že v budúcnosti to ešte nebudem potrebovať a veľakrát, keď sa stretnem s nejakým odborným problémom, tak si spomeniem, že práve toto sme sa učili. Taktiež si myslím, že na KŽD boli aj kvalitní vyučujúci, ktorých to bavilo a vedeli to naučiť.

Na katedre sa mi páčilo, spôsob výučby bol zaujímavý, moji nadriadení a kolegovia v práci majú taktiež s absolventmi katedry železničnej dopravy dobré skúsenosti, študijné materiály sú efektívne aj pre širokú odbornú verejnosť.

Na katedre železničnej dopravy sa mi veľmi páčilo, štúdium ma bavilo, najmä dopravné predmety boli podľa mňa najviac zaujímavé. Vysokoškolský študijný život mal svoje čaro, každým ďalším rokom bol lepší a lepší.

Na doktorandskom štúdiu sa to ešte zlepšilo, tento spôsob štúdia mi vyhovoval asi najviac. Výuka študentov nižších stupňov dala niekedy zabrať, ale bavilo ma to a dodalo mi to veľa skúseností. Taktiež aj účasti na rôznych odborných konferenciách a zahraničných pracovných cestách boli vynikajúcim oživením štúdia. V neposlednom rade musím oceniť aj výborný pracovný kolektív vrátane všetkých kolegov. V súčasnosti mnoho nadobudnutých vedomostí a skúseností aj reálne využívam v praxi.

„Štúdium na Katedre železničnej dopravy má podľa môjho názoru významné opodstatnenie, čo môžeme pozorovať aj v aktuálnom období, kedy dopravná situácia dokazuje, že budúcnosť dopravy je aj vzhľadom na kapacitu a vzťah k životnému prostrediu práve v preprave po koľajniciach. Študijný program Železničná doprava a jeho globálny rozmer z pohľadu dopravného, prepravného alebo ekonomického zaručuje vysoké uplatnenie absolventov na železničnom dopravnom trhu. Počas štúdia som získal mnoho cenných informácii z daného odboru, naučil sa s nimi pracovať, interpretovať ich a časť z nich aj pravidelne využívam ako zamestnanec inžinierskeho centra spoločnosti Siemens, ktoré je súčasťou medzinárodných projektových tímov so zameraním na železničnú dopravu s celosvetovou pôsobnosťou. Po prijatí som nastúpil ako projektový inžinier pre vlakové zabezpečovacie zariadenie ETCS (trackside), odkiaľ moje ďalšie pôsobenie začalo smerovať k úlohe validátora. Hlavnou náplňou tejto pozície je analýza a validácia realizácie projektov v oblasti ETCS z pohľadu technického a procesného, posúdenie plnenia všetkých náležitostí súvisiacich s realizáciou projektu, komunikácia so zúčastnenými stranami, riadenie a dozor nad integráciou validačných aktivít a písanie validačných správ.

Verím, že pri výbere študijného programu ďalej neváhaš a aj ty sa rozhodneš správne!“

Pochádzam zo železničiarskej rodiny a chcela som pokračovať v rodinnej tradícii, takže moja voľba bola vopred jasná – absolvovať KŽD. Cesta to nebola vždy jednoduchá, ale každým úspešným zápisom v indexe som bola bližšie k cieľu. Odborné predmety, ktoré postupne prichádzali a začali do seba zapadať ako puzzle boli prednášané odborníkmi, s ktorými konzultujem dodnes. Ich prednášky mám stále odložené a využívam ich v praxi. Štúdium odporúčam každému, kto uprednostňuje kolektívnu prácu a zaujíma ho ekológia, ako aj práca v dopravnom laboratóriu.

Na katedru železničnej dopravy som nastupoval ako absolvent elektrotechnickej priemyslovky a o železničnej doprave som vedel iba to, ako si kúpiť cestovný lístok.

Počas podnetných rokov štúdia na KŽD som nadobudol potrebné vedomosti, ktoré mi pri nástupe do práce u spoločnosti LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o., umožnili skoro bezproblémový nástup do kolotoča pracovných povinností. Počas výkonu svojej profesie som využil vedomosti z väčšiny predmetov, ktoré som na škole absolvoval, aj keď som si počas štúdia povedal: „aj tak to nikdy nebudem potrebovať“.

Na štúdium na katedre železničnej dopravy mám len pozitívne spomienky. Železničnou dopravou som žil už odmala, nakoľko môj otec pracoval ako rušňovodič. Napriek tomu, že som nenastúpil na štúdium zo strednej dopravnej školy, ale z gymnázia, pozitívny prístup pedagógov mi pomohol „prelúskať sa“ železničiarskou problematikou.

Počas piatich rokov štúdia som sa nakoniec aj ja rozhodol pokračovať v „železničiarskej“ tradícií, aj keď nie v tej praktickej podobe, ale pedagogickej.

Uložiť
Predvoľby používateľov súborov cookie
Používame cookies, aby sme vám zaistili čo najlepší zážitok na našej webovej stránke. Ak odmietnete používanie cookies, táto webová stránka nemusí fungovať podľa očakávania.
Prijať všetky
Odmietnuť všetky
Essential
Tieto súbory cookie sú potrebné na správne fungovanie webovej stránky. Nemôžete ich zakázať.
Core
Prijať
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
YouTube
Prijať
Odmietnuť