Študijný poradca je primárnou kontaktnou osobou medzi katedrou a študentom. Rieši a organizuje záležitosti týkajúce sa štúdia príslušného ročníka a študijnej skupiny. Je pre študenta prvým kontaktom pri riešení problémov štúdia.
Študijného poradcu môžete kontaktovať osobne, telefonicky alebo e-mailom.

Kontaktné osoby

doc.Ing. Jaroslav Mašek, PhD.
študijný poradca na KŽD 
budova BF, č.dv.420

tel.: +421 41 513 3419
e-mail: jaroslav.masek@fpedas.uniza.sk

Anna Achimská

Sekretariát Katedry železničnej dopravy
tel.: +421 41 513 34 01
e-mail: anna.achimska@fpedas.uniza.sk

 

 

 

Ing.Dagmara Brosová

Štúdijný referent 
pre študijný odbor železničná doprava

tel.: +421 41 513 30 56
e-mail: dagmara.brosova@fpedas.uniza.sk

 

 

Zatvoriť