História katedry železničnej dopravy

História katedry železničnej dopravy je úzko spätá s históriou Žilinskej univerzity. Začiatky jej pôsobenia možno datovať od 1. októbra 1952, kedy vznikla pri Vysokom učení technickom v Prahe fakulta železničná. O rok neskôr sa fakulta transformovala na Vysokú školu železničnú, kde na fakulte dopravnej vznikla katedra organizácie vlakovej dopravy (dopravná a komerčná prevádzka).

Je zrejmé, že výchova špecializovaných dopravných inžinierov pre železničnú dopravu bola od začiatku prioritou tejto školy. Svedčí o tom okrem iného aj skutočnosť, že študenti počínajúc tretím ročníkom (od roku 1954 do roku 1958) dostali od ministerstva dopravy upravené železničiarske uniformy, ktoré zvyšovali hrdosť na príslušnosť k rezortu.

V roku 1959 bola škola premenovaná na Vysokú školu dopravnú a v roku 1960 sa sídlo školy prenieslo z Prahy do Žiliny. V roku 1962 bola preto škola premenovaná na Vysokú školu dopravnú v Žiline, a následne rozširovaním svojho zamerania bola v roku 1979 premenovaná na Vysokú školu dopravy a spojov. Dnešný názov školy – Žilinská univerzita v Žiline, vstúpil do platnosti v roku 1996.

Súčasná katedra železničnej dopravy prešla od začiatkov jej vzniku viacerými organizačnými zmenami, vrátane rôznych rozčlenení, fúzii a názvov. Postupne došlo ku zlúčeniu špecializovaných katedier, najskôr zaoberajúcich sa železničnou dopravnou a železničnou prepravnou prevádzkou (katedra železničnej dopravy a prepravy) a neskôr (v roku 1990) došlo aj k spojeniu s katedrou ekonomiky železničnej dopravy a vznikla katedra železničnej dopravy. Tejto fúzii bolo prispôsobené aj vnútorné organizačné členenie katedry na tri oddelenia, a to: oddelenie dopravných procesov, oddelenie prepravných procesov a oddelenie manažmentu.

Vo funkcii vedúceho katedry od jej založenia pôsobili:

 • prof. Dr. Josef Starý,
 • prof. Ing. Jaroslav Racek,
 • prof. JUDR. Alexander Petrovský,
 • doc. Ing. Bedřich Bureš,
 • doc. Ing. Henrich Klečka, CSc.,
 • doc. Ing. Jan Daněk, CSc.,
 • doc. Ing. Jaroslav Vonka, CSc.,
 • doc. Ing. František Flodr, CSc.,
 • prof. Ing. Vojtech Petro, CSc.,
 • doc. Ing. Eva Adamicová, CSc.,
 • prof. Ing. Karel Voleský, CSc.,
 • doc. Ing. Milan Kováč, PhD.,
 • prof. Ing. Jozef Majerčák, PhD.

Katedra železničnej dopravy je v súčasnosti stabilnou súčasťou Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov. Katedra zabezpečuje najmä výučbu predmetov profilujúcich disciplín. Detailne plány výučby sú zverejnené na IS vzdelávanie

V rámci katedry funguje (od roku 1994) aj nové špecializované dopravné laboratórium simulujúce reálne podmienky železničnej dopravy. Od roku 2015 zabezpečuje katedra aj výučbu v špecializovanom kurze výpravcov pre študentov katedry spolu s Inštitútom vzdelávania v Žiline.

Katedra garantuje študijné programy v odbore doprava:

 • železničná doprava (bakalársky a inžiniersky stupeň v dennej a externej forme štúdia)
 • dopravné služby v osobnej doprave (bakalársky stupeň v dennej forme štúdia).
Uložiť
Predvoľby používateľov súborov cookie
Používame cookies, aby sme vám zaistili čo najlepší zážitok na našej webovej stránke. Ak odmietnete používanie cookies, táto webová stránka nemusí fungovať podľa očakávania.
Prijať všetky
Odmietnuť všetky
Essential
Tieto súbory cookie sú potrebné na správne fungovanie webovej stránky. Nemôžete ich zakázať.
Core
Prijať
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
YouTube
Prijať
Odmietnuť