Konzultačné hodiny

Konzultačné hodiny v zimnom semestri akademického roka 2018/19 sú: 

prof. Ing. Jozef Majerčák, PhD. BF 427  pondelok 10:00 - 12:00 
prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD. BF423 streda 14:00 - 16:00
doc. Ing. Vladimír Klapita, PhD. BF418 utorok 09:00 - 11:00
doc. Ing. Anna Dolinayová, PhD. BF419 streda 09:00 - 11:00
doc. Ing. Bibiána Buková, PhD. BF434  utorok 09:00 - 11:00
doc. Ing. Martin Kendra, PhD. BF089  piatok 08:00 - 09:50
doc. Ing. Eva Nedeliaková, PhD. BF422 streda 09:00 - 11:00
doc. Ing. Vladislav Zitrický, PhD. BF425 utorok 9:00 - 11:00
doc. Ing. Jaroslav Mašek, PhD. BF420 piatok 09:00 - 11:00
doc. Ing. Juraj Čamaj, PhD. BF420 utorok 9:00 - 11:00
Ing. Lenka Černá, PhD. BF424 streda 10:00 - 12:00
Ing. Eva Brumerčíková, PhD. BF437 utorok 9:00 - 11:00
Ing. Pavol Meško, PhD. BF437 štvrtok 09:00 - 11:00
Ing. Danka Harmanová, CSc. BF424 štvrtok 09:00 - 11:00

 

Je vhodné (a žiadúce), aby študenti svoju prípadnú účasť na konzultáciách najskôr komunikovali mailom

Zatvoriť